Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47380
Title: Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 9 (từ 17-20/7/2017 tại Jakarta, Indonesia)
Authors: Uỷ ban Đối ngoại
Keywords: Quốc hội khoá XIV
Hội nghị
Nhóm tư vấn
AIPA
Indonesia
AIPA Caucus
Hàng hải
An ninh mạng
CITES
Giải quyết tranh chấp
Abstract: Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta tham dự Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 9 tổ chức từ ngày 17-20/7/2017 tại thủ đô Jakarta, Indonesia, nhằm tiếp tục phát huy vai trò tích cực và vị thế của Quốc hội Việt Nam trong AIPA; khẳng định cam kết tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương, đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi là thành viên AIPA.
Issue Date: 2017-07-28
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang.,pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1449-UBDN14-Nhom tu van AIPA lan 9 tai Indonexia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.