Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47386
Title: Báo cáo kết quả hội nghị tập huấn "Kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số"
Authors: Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Dân tộc
Keywords: Thẩm tra
Giám sát
Chất vấn
Đại biểu dân cử
Dân tộc thiểu số
680/HĐDT14
Abstract: Hội nghị tập huấn cập nhật, bổ sung những thông tin, kiến thức mới cho các đại biểu về tình hình và việc thực hiện chính sách vùng dân tộc ở nước ta trogn giai đoạn hiện nay, những yêu cầu trong công cuộc đổi mới. Đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử trong công tác xây dựng kế hoạch, thẩm tra, giám sát tài chính; kỹ năng chất vấn các vấn đề về chính sách dân tộc.
Issue Date: 2018-9-10
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 680-HDDT14-Ky nang DBQH dan toc thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.