Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorDavid Bilchitz, Daryl Glaser-
dc.date.issued2018-9-28-
dc.identifier.isbn978-91-7671-053-1-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47387-
dc.description.abstractBáo cáo này đánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phi trong 20 năm qua dựa trên phân tích các báo cáo của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, và dữ liệu thực nghiệm khác.-
dc.format.extent122tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectHiến phápvi
dc.subjectỦy ban hòa giảivi
dc.subjectTrọng tài hòa giảivi
dc.subjectNguyên tắc hiến phápvi
dc.subjectQuyền con ngườivi
dc.subjectNhân quyềnvi
dc.subjectConstitutionvi
dc.subjectMediationvi
dc.subjectHuman rightsvi
dc.subjectMediation Committeevi
dc.subjectConstitutional principlesvi
dc.subjectHuman rightvi
dc.subjectThe South African Constitutionvi
dc.subjectHiến pháp Nam Phivi
dc.titleAssessing the Performance of the South African Constitutionvi
dc.title.alternativeĐánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodwww.idea.int/publications/-
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • assessing-the-performance-of-the-south-african-constitution.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 810,1 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.