Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47394
Title: Báo cáo kết quả Đại hội đồng thường niên Liên minh nghị viện Pháp ngữ APF lần thứ 44 tại Québec, Canada (05-10/7/2018)
Authors: Uỷ ban Đối ngoại
Keywords: 2583/UBĐN14
Liên minh nghị viện Pháp ngữ
APF
Nữ nghị sĩ
APF-44
Abstract: Báo cáo nêu các hoạt động và nội dung chính của Đại hội đồng APF-44; hoạt động của Đoàn Việt Nam tại Đại hội đồng; nhận xét và kiến nghị.
Issue Date: 2018-7-25
Extent: 10 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2583-UBDN14-Dai hoi dong thg nien APF lan 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.