Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47407
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát cảu Đoàn cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ Việt Nam tại Hà Lan, chủ đề:"Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính trong quản trị công ở Hà Lan" (Từ ngày 16/10/2017 đến 26/10/2017)
Authors: Văn phòng Chủ tịch nước
Keywords: 1542/BC-VPCTN
Chính phủ điện tử
Cải cách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Quản trị công
Abstract: Báo cáo nêu khái quát về vương quốc Hà Lan, nội dung chương trình học tập của đoàn về các chủ đề hệ thống chính trị, hành chính công, chính sách an sinh XH, chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính trong quản trị công ở Hà Lan; liên hệ thực tiễn tại Việt Nam cùng các đánh giá cũng như đề xuất kiến nghị với Đề án 165.
Issue Date: 2017-11-17
Type: Báo cáo
Extent: 19 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1542-VPCTN-Chinh phu dien tu-Ha Lan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 38,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.