Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47437
Title: Báo cáo kết quả tham dự Phiên họp Hội đồng điều hành lần thứ nhất của Hội đồng Nghị viện Châu Á (APA) (từ 01-04/10/2017, Phnôm Pênh, Campuchia)
Authors: Hội đồng Dân tộc
Keywords: 391/BC- HĐDT14
Nghị viện đa phương
Hội đồng Nghị viện Châu Á
APA
Abstract: Báo cáo nêu kết quả tham dự của đoàn ĐBQH Việt Nam tại Phiên họp Hội đồng điều hành lần thứ nhất của Hội đồng Nghị viện Châu Á , tiếp tục khẳng định cam kết chủ động tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương, phát huy vai trò và vị thế của ta tại diễn đàn này; thể hiện sự ủng hộ đối với Quốc hội campuchia tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam - Campuchia.
Issue Date: 2017-10-19
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 391-HDDT14-HD dieu hanh lan 1 cua APA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.