Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47531
Title: Chính sách kiểm soát vốn của Trung Quốc: Giữa nhà nước đối địch và sự gia nhập vào “Khu trung tâm”
Authors: Sacha Dierckx
Keywords: Kiểm soát vốn
Tự do hóa
Vùng trung tâm
Trạng thái đối đầu
Trung Quốc
Abstract: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các chính sách kiểm soát vốn của Trung Quốc. Người ta cho rằng việc duy trì các chính sách kiểm soát chặt chẽ trong bối cảnh tự do hóa toàn cầu là kết quả của sự thống trị của một khối liên kết mang tính lịch sử, bao gồm tư bản công nghiệp nước ngoài, tư bản ngân hàng và công nghiệp do Nhà nước Trung Quốc sở hữu, và một bộ phận Nhà nước Trung Quốc muốn kiểm soát nền kinh tế Trung Quốc...
Issue Date: 2016
Extent: 29tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chinh sach kiem soat von.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.