Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47543
Title: Thúc đẩy một trật tự mới? Những tác động mới về địa chính trị và an ninh của năng lượng
Authors: Bruce Jones, David Stev
Emily O'Brien, Nguyễn Anh Tuấn dịch
Keywords: An ninh
An ninh năng lượng
Ngoại giao song song
Cách mạng năng lượng
Trục rủi ro
Quyền lực địa chính trị
Abstract: Trình bày một số quan điểm của một số chính trị gia về tác động mới về địa chính trị và an ninh của năng lượng, đó là những biến đổi lớn trong thị trường năng lượng quốc tế. Mặc dù sự biến đổi này mới hình thành, còn nhiều bất ổn và phải ít nhất một thập kỷ nữa thì những ý nghĩa về chính trị, địa chính trị và khí hậu mới biểu lộ hoàn toàn, nhưng những nét cơ bản của tổng quan năng lượng toàn cầu đang dần được hình thành.
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu dịch
Extent: 40tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • An ninh nang luong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.