Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47553
Title: Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Keywords: Thuế
Thanh tra thuế
Giá trị gia tăng
Ngân sách nhà nước
Abstract: Nghiên cứu hoạt động thanh tra (bao gồm cả kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế) do cơ quan thuế tiến hành đối với người nộp thuế. Nêu thực trạng ngành thanh tra thuế Việt Nam từ 2007-2015. Các nhân tố tác động và các khuyến nghị.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 253 trang,pdf
Method: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_ Hoan thien thanh tra thue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.