Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUNICEF Việt Nam-
dc.date.issued2018-6-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47566-
dc.description.abstractẤn phẩm này cung cấp thông tin tổng quan về dữ liệu liên quan đến các Mục tiêu phát triển bền vững đối với trẻ em của Việt Nam, những kết quả dự kiến, những hành động quan trọng được khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam chỉ đạo và thực hiện, và danh sách các chỉ tiêu thống kê quan trọng về phát triển bền vững đối với trẻ em.-
dc.format.extent28 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUNICEF Việt Namvi
dc.rightsUNICEF Việt Namvi
dc.subjectTrẻ emvi
dc.subjectPhát triển bền vữngvi
dc.subjectBất bình đẳngvi
dc.subjectPhát triển toàn diệnvi
dc.titleTrẻ em và các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Namvi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodUNICEF Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tre em va cac Muc tieu Phat trien ben vung tai VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.