Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47571
Title: Báo cáo nghiên cứu về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Sức khỏe tâm thần
Tâm lý xã hội
Trẻ em
Thanh niên
Chăm sóc
Y tế
Abstract: Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu và Phát triển (ODI) tiến hành và hỗ trợ kỹ thuật là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UNICEF Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2018-02
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 152 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Suc khoe tam than va tam ly xa hoi cua tre em VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.