Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47572
Title: Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Kinh doanh
Lao động trẻ em
Bảo vệ trẻ em
Nhân quyền
Lao động trẻ
Sự phát triển
Abstract: Trẻ em là những người có liên quan chính trong kinh doanh; các em là khách hàng, là người trong gia đình của nhân viên, là lao động trẻ, là những nhân viên và là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 40 trang; pdf
Method: UNICEF
Language: vi
Right: UNICEF
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quyen tre em va cac nguyen tac kinh doanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 65,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.