Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47573
Title: Tác động của ngành may mặc và giày dép đến trẻ em Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Ngành may mặc
Giày dép
Doanh nghiệp
Nhân quyền
Lao động trẻ em
Việc làm bền vững
Quyền trẻ em
Abstract: Nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện với trẻ em trong chuỗi cung ứng ngành may mặc và giày dép ở cả trong nước và quốc tế.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 6-2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 40 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tdong cua nganh may mac va giay dep den tre em VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.