Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47574
Title: Đánh giá kết thúc dự án hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ Việt Nam và UNICEF - Hỗ trợ trẻ em và phụ nữ tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Phụ nữ
Tính bền vững
Cứu trợ
Hỗ trợ khẩn cấp
Hạn hán
Xâm nhập mặn
Abstract: Hoạt động Đánh giá Kết thúc Dự án đã được triển khai để tổng hợp và đưa ra những bài học nhằm đóng góp cho việc thay đổi các chính sách quốc gia nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai cũng như hỗ trợ đưa ra những quyết định ứng phó mang tính chiến lược tại Việt Nam, trong đó chú trọng công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 5-2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dgia ket thuc DA ho tro khan cap cua CP VN va UNICEF.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.