Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47584
Title: Số tay hướng dẫn phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Quyền trẻ em
Phát triển trẻ em
Giáo dục trẻ em
Chính sách về trẻ em
Abstract: Sổ tay Hướng dẫn phương pháp Lồng ghép Quyền trẻ em vào xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Đây là kết quả nghiên cứu, thực nghiệm với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của UNICEF, sự cộng tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Bộ ngành có liên quan, 8 địa phương (bao gồm các tỉnh/thành phố: Điện Biên, Ninh Thuận, Đồng Tháp, An Giang, Tp.Hồ Chí Minh, Gia Lai, Kon Tum, Lào Cai) và nhiều cơ quan nghiên cứu ở Trung ương trong thời gian qua.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2016-01
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 100 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.Hdan pp long ghep quyen tre em.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.