Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47586
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUNICEF Việt Nam-
dc.date.issued2015-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47586-
dc.description.abstractPhân tích này được thực hiện theo tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, nhìn nhận tình hình trẻ em dưới góc độ bình đẳng, do vậy báo cáo phân tích là nguồn đóng góp duy nhất để tìm hiểu tình hình thực tế của trẻ em gái, trẻ em trai, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em người Kinh, trẻ em giàu và trẻ em nghèo ở tỉnh Kon Tum hiện nay.-
dc.format.extent224 trang; pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherUNICEF Viet Namvi
dc.rightsUNICEF Việt Namvi
dc.subjectTrẻ emvi
dc.subjectPhụ nữvi
dc.subjectQuyền trẻ emvi
dc.subjectBình đẳngvi
dc.subjectBảo vệ trẻ emvi
dc.titlePhân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tumvi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodUNICEF Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15. Tinh hinh tre em phu nu Kon Tum 2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.