Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47587
Title: Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tại Điện Biên
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Sự hài lòng
Dịch vụ y tế
Tuyến xã
Nghiên cứu định lượng
Đề xuất
Abstract: Được sự tài trợ của UNICEF, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), tại 6 xã của 3 huyện gồm xã Thanh Yên và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2014-11
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 91 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.