Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47597
Title: Regionalism Cycle in Asia (-Pacific): A Game Theory Approach to the Rise and Fall of Asian Regional Institution
Other Titles: Chu kỳ khu vực ở châu Á (-Thái Bình Dương): Một lý thuyết trò chơi tiếp cận sự phát triển và sụp đổ của tổ chức khu vực châu Á
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Chủ nghĩa khu vực
Regionalism
Chu kỳ khu vực
Regionalism Cycle
Tổ chức khu vực
Regional Institution
Khuôn khổ pháp lý khu vực
Regional framework
Châu Á
Asia
Abstract: Mặc dù có một quan điểm chung rằng chủ nghĩa khu vực châu Á thiếu các thể chế, song trên thực tế châu Á có đầy đủ các thể chế và khuôn khổ khu vực dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự trỗi dậy và sụp đổ của các thể chế khu vực ở châu Á là một quá trình cực kỳ năng động. Sử dụng cách tiếp cận lý thuyết trò chơi, bài viết đưa ra giả thuyết rằng bản chất năng động của chủ nghĩa khu vực châu Á có thể được giải thích bằng một "chu kỳ khu vực". Kết quả thể chế của chủ nghĩa khu vực ở châu Á đã được chu kỳ bởi vì trò chơi do Nhật Bản và Hoa Kỳ chơi không có cân bằng ổn định. Bài viết này kiểm tra chu kỳ khu vực được đưa ra giả thuyết sử dụng các trường hợp thực tế của các tổ chức khu vực trong lĩnh vực hợp tác tài chính và các cuộc họp thượng đỉnh khu vực.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2010-02
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 28 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP42_Regionalism_Cycle_in_Asia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 666,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.