Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47606
Title: Giám sát thực trạng trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam: Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2014
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Thực trạng
Trẻ em
Phụ nữ
Quyền trẻ em
Phát triển xã hội
Abstract: Cuộc điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) thuộc Chương trình điều tra MICS toàn cầu, do Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thực hiện vào năm 2013-2014. UNICEF hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính cho cuộc điều tra này. MICS cung cấp các số liệu có căn cứ thống kê, là cơ sở để xây dựng chính sách và chương trình dựa trên các bằng chứng, theo dõi tiến trình thực hiện các mục tiêu quốc gia và cam kết quốc tế.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2014-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 448 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23. Giam sat thuc trang tre em va phu nu VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.