Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47607
Title: Rà soát tiến độ việc thực hiện kế hoạch quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Công tác xã hội
Rà soát pháp lý
Hệ thống giáo dục
Khung pháp lý
Abstract: Báo cáo này trình bày kết quả và phân tích những thông tin thu thập được về tình hình phát triển nghề công tác xã hội và kết luận bằng những kiến nghị cho việc thực thi Đề án Quốc gia ở bước tiếp theo.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2014-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 56 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24. Ra soat tien do lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 875,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.