Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47612
Title: Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Việt Nam: Bài học quá khứ và khởi động lại chương trình tốt hơn
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Thiếu I ốt
Dinh dưỡng
Sức khỏe cộng đồng
Các rối loạn
Abstract: Nhằm mục đích rút ra những kinh nghiệm báu từ triển khai trong quá khứ, UNICEF Việt Nam hỗ trợ xuất bản báo cáo phân tích những thành công của chương trình phòng chống các rối loạn do Thiếu I ốt ở Việt Nam trong những năm trước đây, thực trạng chương trình trong hiện tại nhằm hoạch định lại và phát triển tốt hơn trong tương lai.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2013-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 32 trang; pdf
Method: UNICEF Viet Nam
Language: vi
Right: UNICEF Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26. Bai hoc qua khu và khoi dong lai ctrinh tot hon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.