Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47615
Title: Legal review on social work in Viet Nam
Other Titles: Đánh giá pháp lý về công tác xã hội ở Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Pháp luật
Công tác xã hội
Nhu cầu xã hội
Hành lang pháp lý
Law
Like Social
Social Assembly
Abstract: Việc rà soát các quy định về nghề CTXH trong các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách Việt Nam có liên quan là một việc làm cần thiết và quan trọng. Trên cơ sở những kết quả rà soát đưa ra những thiếu sót, bất cập, những quy định không còn phù hợp, những thiếu hụt chưa có quy định, đồng thời đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc phát triển nghề CTXH ở Việt Nam.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2012-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 40 trang; pdf
Method: UNICEF Viet Nam
Language: vi
Right: UNICEF Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27. Ra soat PL ve nghe cong tac XH o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 627 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.