Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47619
Title: Báo cáo chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2017
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Kinh tế
Doanh nghiệp
Kinh doanh
Phương pháp luận
Cơ sở hạ tầng
Abstract: Báo cáo PCI 2017 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số PCI bình quân cao nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện đến nay, gần như tất cả các tỉnh đều tăng điểm số của chính mình, phản ánh rõ ràng môi trường kinh doanh cấp địa phương của Việt Nam đã có những cải thiện rất ấn tượng theo thời gian.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2018-03-22
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 266 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI-2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.