Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47626
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Kinh tế
Doanh nghiệp
Đầu tư
Môi trường kinh doanh
Chỉ số năng lực cạnh tranh
PCI 2015
Abstract: Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 tiếp nối những tiêu chuẩn cao đã được xác lập bởi các báo cáo PCI trước đây. Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền thống, báo cáo năm nay hi vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Hướng tới chương trình chính sách cho năm 2016, nhóm nghiên cứu xác định bốn ưu tiên cho các nhà cải cách Việt Nam, qua việc cung cấp những kết quả nghiên cứu phù hợp để hỗ trợ họ đưa ra các sáng kiến cải cách kinh tế mới nhất.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2016-03-31
Type: Báo cáo
Extent: 170 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.