Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47628
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Kinh tế
Cải cách
Đầu tư
Abstract: Giống như các báo cáo trước, báo cáo PCI năm 2014 tập hợp tiếng nói của 9.859 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động trên khắp 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Báo cáo năm nay cũng phản ánh ý kiến của 1.491 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với mong muốn đưa cuộc cạnh tranh về chất lượng điều hành cấp tỉnh lên bối cảnh rộng lớn hơn, Việt Nam phải là một điểm đến hấp dẫn về đầu tư quốc tế.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2015-04-16
Type: Báo cáo
Extent: 200 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.