Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47635
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2011
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Điều hành kinh tế
Doanh nghiệp
Cơ sở hạ tầng
Thị trường
Lao động
Abstract: Báo cáo là ấn phẩm thường niên nhằm đo lường, theo dõi và đánh giá tình hình điều hành kinh tế và cải cách hành chính của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam năm 2012.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2012-02-23
Type: Báo cáo
Extent: 115 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.