Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47646
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2005 của Việt Nam
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Kinh tế
Thị trường
Điều hành kinh tế
Kinh tế tư nhân
Cơ sở hạ tầng
Abstract: Báo cáo mô tả giải thích về chỉ số PCI, tóm tắt quá trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu; Phân tích ý nghĩa của PCI đối với sự thịnh vượng của tỉnh, đưa ra một số thông tin ban đầu về việc chỉ số PCI đang có ảnh hưởng như thế nào đối với điều hành kinh tế tỉnh.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2006-01-13
Type: Báo cáo
Extent: 112 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI_2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.