Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47648
Title: Cuộc đua thuế: Cuộc đua xuống đáy nguy hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn cầu
Other Titles: Tax battle : The dangerous global Race to the Bottom on Corporate Tax
Authors: OXFAM Việt Nam
Keywords: Thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Cuộc đua thuế
Bất bình đẳng
Ưu đãi thuế
Abstract: Thuế là nguồn lực chủ yếu để các quốc gia sử dụng giải quyết vấn đề đói nghèo. Tuy nhiên, các công ty đang trốn thuế ở quy mô lớn, khiến các quốc gia trên toàn thế giới mất một khoản tiền lớn để giải quyết nghèo đói, đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm. Báo cáo này công bố các thiên đường thuế lớn nhất trên thế giới - là những ví dụ nghiêm trọng nhất về một cuộc đua xuống đáy nguy hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó các quốc gia trên toàn thế giới đang cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư. Báo cáo kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau nhằm chấm dứt cuộc đua xuống đáy và xóa bỏ các thiên đường thuế đang làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói trên toàn cầu
Publisher: OXFAM Việt Nam
Issue Date: 2016-12-12
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang, pdf
Method: Website của OXFAM Việt Nam
Language: vi
Right: OXFAM Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • OXFAM - Tax Battles(VIE).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 715,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.