Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47659
Title: Về cải cách quân đội tại Trung Quốc
Authors: Kevin McCauley, Dennis J. Blasko
Trần Bảo Anh dịch
Keywords: Quân đội
Lực lượng tác chiến
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Lực lượng Tác chiến Đặc biệt
Trung Quốc
Cải cách quân đội
Abstract: Tìm hiểu về Lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội Trung Quốc (SOF); khám phá nhiệm vụ thực địa của SOF cũng như tiềm năng nhiệm vụ ở nước ngoài.
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu dịch
Extent: 17tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cai cach quan doi tai TQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.