Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47660
Title: Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề
Authors: Toshihiko Kawagoe, Phạm Văn Dũng dịch
Keywords: Nông nghiệp
Cải cách ruộng đất
Nhật Bản
Chính sách công nghiệp
Chế độ chiếm hữu ruộng đất
Abstract: Tìm hiểu các động cơ kinh tế và chính trị của cải cách, các điều kiện cơ bản cho cải cách có thể được tiến hành quyết liệt, và nhận diện ra các vấn đề kinh tế do cải cách quyết liệt tạo ra. Bài viết phân tích các loại hình cải cách ruộng đất và thảo luận tóm lược các đặc thù trong cải cách ruộng đất ở Nhật bản; hệ thống hưởng dụng đất đai trước chiến tranh; mô tả tiến trình cải cách ruộng đất và các kết quả và Các vấn đề kinh tế trong cải cách.
Issue Date: 2014
Type: Tài liệu dịch
Extent: 39tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cai cach ruong dat hau chien NB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.