Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47671
Title: Rủi ro và triển vọng kinh doanh: Cảm nhận từ điều tra PCI -FDI
Authors: Edmund Malesky
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Triển vọng kinh doanh
Điều tra PCI
Điều tra PCI-FDI
Môi trường kinh doanh ở Việt Nam
Doanh nghiệp nước ngoài
Đăng ký kinh doanh
Abstract: Nội dung bài trình bày gồm một số đặc điểm chính về Điều tra PCI và Điều tra PCI-FDI, Kết quả hoạt động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Điều tra cảm nhận về chủ đề Rủi ro trong phiếu khảo sát PCI và rủi ro về tham nhũng
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2012
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 25 trang,pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bai trinh bay PCI 2012 cua Gs.Ts Edmund Malesky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.