Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47672
Title: Năng lực cạnh tranh và Khả năng dự đoán quy định, chính sách: Góc nhìn từ Điều tra PCI-FDI
Authors: Edmund Malesky
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Năng lực cạnh tranh
Dự toán quy định, chính sách
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Môi trường đầu tư
Abstract: Nội dung bài trình bày gồm các đặc điểm quan trọng của Điều tra PCI và PCI‐ FDI; hiệu quả Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Việt Nam và Đối thủ cạnh tranh; phân tích đặc biệt phạm vi và động cơ của chuyển giá
Issue Date: 2013-03-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 17 trang,pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bai trinh bay PCI 2013 cua Gs.Ts Edmund Malesky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.