Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47676
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp: Tổng quan những vấn đề cơ bản
Authors: Nguyễn Đức Thành
Keywords: Nông nghiệp
Kinh tế hộ gia đình
Kinh tế nông thôn
Nông hộ
Abstract: Khảo sát, tóm tắt tổng quan các lý thuyết về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm xác định các yếu tố thúc đẩy, kìm hãm động lực đầu tư trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Xem xét các lý thuyết đầu tư tổng quát nhằm chỉ ra những yếu tố căn bản tác động đến động lực đầu tư nói chung. Tiếp đó, những đặc thù riêng biệt các khu vực sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn được xác định. Trên cơ sở đó, chuyên đề tóm lược các lý thuyết và chuyên đề nghiên cứu về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình.
Issue Date: 2008
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 29tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dau tu nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 339,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.