Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47684
Title: Nghiên cứu đặc biệt: Chất lượng quản lý doanh nghiệp
Authors: Edmund Malesky
Keywords: Quản lý doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Đo lường chất lượng quản lý
Điều hành kinh tế cấp tỉnh
Tính minh bạch
Abstract: Bài trình bày bao gồm 5 nội dung liên quan đến chất lượng quản lý doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi; Đo lường chất lượng quản lý; Ai là nhà quản lý giỏi; Hiệu quả hoạt động và chất lượng quản lý doanh nghiệp; Chất lượng quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh. Qua bài nghiên cứu, tác giả đưa ra một thông điệp chính sách đơn giản là cần tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 15 trang,pdf
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bai trinh bay PCI 2017 cua Gs.Ts Edmund Malesky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.