Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47689
Title: Kết quả Điều tra PCI - Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài
Authors: Edmund Malesky
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Điều tra PCI
Doanh nghiệp FDI
Đăng ký kinh doanh
Abstract: Bài viết nêu ra những động lực thực hiện điều tra FDI; các đặc điểm của doanh nghiệp FDI; kết quả của việc phân tích những yếu tố thúc đẩy đầu tư, chất lượng điều hành kinh tế, các chi phí gia nhập thị trường và các chi phí không chính thức.
Issue Date: 2011-03-16
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang,pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bai trinh bay PCI-FDI 2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 906,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.