Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47757
Title: Thay đổi trong điều hành chính sách vĩ mô. Khởi động chương trình nới lỏng định lượng kiểu Trung Quốc
Authors: Lưu Dực Huy, Dương Ngô Vân Anh
Keywords: Kinh tế
Nới lỏng kinh tế
Kinh tế vĩ mô
Trung Quốc
Thâm hụt tài chính
Thiếu hụt tiền tệ
Abstract: Bài viết bắt đầu từ việc xem xét nền kinh tế trong ngắn hạn và trên phương diện chính sách, nhấn mạnh về tính khả thi và chiều hướng thay đổi trong điều hành chính sách vĩ mô của Trung Quốc, đồng thời tiến hành phân tích tổng thể các vấn đề trong ngắn hạn và dài hạn của nền kinh tế này
Issue Date: 2014
Type: Tài liệu dịch
Extent: 14tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thay doi trong dieu hanh chinh sach vi mo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.