Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47763
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2010
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Điều hành kinh tế
Đầu tư bền vững
Doanh nghiệp
Abstract: Báo cáo dựa trên kết quả điều tra và phân tích cảm nhận của 7.300 doanh nghiệp dân doanh Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế trong năm 2010.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2011-03-16
Type: Báo cáo
Extent: 179 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.