Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47774
Title: Hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Thu Thủy
Keywords: Chính sách hỗ trợ tín dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ủy ban Châu Âu
Pháp luật và Kinh tế
Hỗ trợ tín dụng
Abstract: Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, vì vậy, các nước đều có những chính sách nhất định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, trong đó, chính sách hỗ trợ tín dụng là một trong những chính sách quan trọng. Bài viết này phản ánh thực tiễn của Việt Nam và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Publisher: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang,pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Số 9 (306) - 2017
Language: vi
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8-DCPL9.2017_ho tro tin dung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.