Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47791
Title: Báo cáo về ADIZ: Tình hình triển khai ở Biển Hoa Đông, các kịch bản ở Biển Đông và những hệ lụy đối với Mỹ
Authors: Michael Pilger, Nguyễn Hướng Đạo dịch
Keywords: Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ)
Đặc quyền kinh tế
Biển Hoa Đông
Đảo Senkaku
Biển Đông
Abstract: Kể từ cuối năm 2013, những căng thẳng quốc tế về vấn đề ADIZ của Trung Quốc đã lắng xuống nhưng cho đến nay, triển vọng về một ADIZ mới của Trung Quốc ở Biển Đông (Biển Nam Trung Quốc) lại đang đặt ra tính cấp thiết cần phải có nghiên cứu sâu sắc hơn về các hoạt động của Trung Quốc ở ADIZ tại Biển Hoa Đông của quốc gia này. Vì vậy, báo cáo này tìm cách đánh giá mức độ Áp đặt ADIZ của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và xem xét các điều kiện và ảnh hưởng có thể có khi Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông.
Issue Date: 2016
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Tài liệu dịch
Extent: 35tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ve ADIZ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.