Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47793
Title: Chính sách với nền kinh tế Việt Nam hậu Covid-19
Authors: Vũ Ngọc Tú
Keywords: Kinh tế
Kinh tế Việt Nam
Covid-19
Cung - cầu
Description: Thông qua việc thu thập các dữ liệu thứ cấp, các kết quả nghiên cứu đã được công bố, bài viết muốn chỉ ra các ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 dưới hai góc độ cung và cầu, từ đó phân tích ảnh hưởng của Covid-19 đến kinh tế Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vĩ mô như tăng trưởng kinh tế và xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, bài viết cũng có những nhận xét đánh giá về lựa chọn chính sách khôi phục kinh tế của Việt Nam cần hợp lực từ cả hai phía cung và cầu.
Issue Date: 2021-01-30
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 09 trang
Source: Tạp chí điện tử Công thương
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0cffbd91-af2a-4e18-bcb7-58a9eea212e8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 636,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.