Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47811
Title: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Ưu tiên cải cách nhằm giảm chi phí thương mại và tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Kinh tế
Chỉ số giá tiêu dùng
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Liên minh công tư
Nợ xấu
Chi phí thương mại
Cắt giảm thuế quan
Abstract: Phân tích những diễn biến kinh tế gần đây ở Việt Nam. Trình bày những triển vọng kinh tế trung hạn, rủi ro và hàm ý chính sách, những ưu tiên cải cách để giảm chi phí thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-6
Type: Báo cáo
Method: http://documents.worldbank.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cap nhat tinh hinh kinh te Vn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.