Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47849
Title: Tác động của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân - Nghiên cứu ở một số nền kinh tế châu Á và hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: Lê Việt An
Keywords: Chi tiêu công
Đầu tư tư nhân
Hàm ý chính sách
Việt Nam
Description: Luận án đã làm rõ sự liên quan giữa các biến số vĩ mô với vốn đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt là chi tiêu công; trong khi chi tiêu công lại chịu ảnh hưởng của một số nhân tố khác. Mối quan hệ đồng thời này được xử lý bằng phương pháp hồi quy 3 giai đoạn (3SLS). Cách thức này giải quyết được vấn đề nội sinh, tự tương quan và khắc phục yếu điểm từ việc ước lượng từng phương trình riêng biệt (bằng các phương pháp khác như OLS, FE, RE...). Vì thế, kết quả ước lượng sẽ nhất quán và hiệu quả, giúp đánh giá một cách đầy đủ và chính xác hơn những ảnh hưởng của chi tiêu công đến đầu tư tư nhân. So với các nghiên cứu tương tự, đây cũng là phương pháp chưa được sử dụng nhiều với nhóm nước nói chung và chưa được sử dụng với Việt Nam nói riêng - trong phạm vi hiểu biết của tác giả, do vậy tạo nên đóng góp mới về mặt phương pháp nghiên cứu.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 155 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7d63a1fb-53c4-42fa-9981-95edf29877f7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.