Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51048
Title: Public Transit and Transportation Infrastructure: Creating Jobs and Supporting Transit Across the United States
Authors: WRI, Viện Tài nguyên thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Covid-19 pandemic
Đại dịch Covid-19
Jobs
Việc làm
Description: Trong khi Quốc hội dự tính làm thế nào để cung cấp cứu trợ kinh tế và tạo cơ hội việc làm cần thiết cho hàng triệu người Mỹ phải chịu hậu quả của sự tàn phá kinh tế do Đại dịch Covid-19, thì các nhà lập pháp có cơ hội đảm bảo việc xây dựng luật tốt hơn, tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương cao và thúc đẩy một nền kinh tế không Carbon nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu. Nghiên cứu cho thấy hành động vì khí hậu một cách thông minh không chỉ tốt mà còn cần thiết cho tăng trưởng kinh tế.
Publisher: WRI. org
Issue Date: 2020-04
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: https://www.wri.org/publication/public-transit-and-transportation-infrastructure-creating-jobs-and-supporting-transit
Right: https://www.wri.org/publication/public-transit-and-transportation-infrastructure-creating-jobs-and-supporting-transit
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8a87c2bd-c79c-4d49-bc90-fe971ddf3ac3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 220,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.