Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51048
Title: Về bài viết: "Nguyễn Văn Đ có phải là đồng phạm hay không?"
Authors: Ban biên tập, Tạp chí Tòa án nhân dân
Keywords: Đồng phạm
Tòa án nhân dân
Abstract: Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả về việc xác định Nguyễn Văn Đ có phải đồng phạm hay không trong một tình huống cụ thể
Issue Date: 2017-09
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, tr 37, 48, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 17 (kỳ I tháng 9/2017)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7.TAND.17.2017 Bai viet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.