Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51291
Title: Tờ rơi về dự án Tăng cường tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Thanh tra lao động
Abstract: Nhiều năm qua, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã và đang đồng hành cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA) tăng cường đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động đối với lao động nam và nữ. Năm 2012, theo đề xuất của MOLISA, Tổ chức ILO đã tiến hành đánh giá nhu cầu của hệ thống Thanh tra lao động Việt Nam, đồng thời đưa ra Chiến lược tuân thủ. Chiến lược đó đã chỉ ra một số lĩnh vực cần cải thiện để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Hệ thống Thanh tra lao động đối với việc áp dụng luật lao động.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2014-01-01
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139. wcms_446499.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.