Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51348
Title: Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Lao động trẻ
Abstract: Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ nhằm cung cấp cho người lao động một số kiến thức và kỹ năng tìm kiếm việc làm phù hợp.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2006-01-01
Type: Báo cáo
Extent: 46 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 191. wcms_144575.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.