Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51350
Title: Đào tạo và việc làm cho người tàn tật: Việt Nam 2002
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Người tàn tật
Abstract: Đào tạo và Việc làm cho người tàn tật: Việt nam 2002 là một phần của một Tuyển tập các công trình nghiên cứu về các quốc gia của chương trình AbilityAsia (Khả năng châu á). Tuyển tập các tài liệu này được thiết kế như là sản phẩm của Thập kỷ Người Khuyết tật Châu á Thái bình dương, 1993- 2002 của Uỷ Ban Kinh tế Xã hội châu á Thái bình dương (ESCAP), và để kỷ niệm 20 năm ngày ra đời Công Ước số 159 của ILO về Phục hồi Nghề nghiệp và Việc làm (cho người tàn tật).
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2003-12-01
Type: Báo cáo
Extent: 83 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 193. wcms_144553.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 505,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.