Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51350
Title: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á và tác động đến quan hệ Nhật Bản - Việt Nam từ sau chiến tranh lạnh đến nay
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: Chính sách đối ngoại
Đối ngoại
Nhật Bản
Đông Nam Á
Việt Nam
Chiến tranh lạnh
Description: Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, với mục tiêu "trở về châu Á", trước vực Đông Nam Á, Nhật Bản đã có những điều chỉnh chính sách đối ngoại khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Đông Nam Á nổi lên khu vực có sự hợp tác, liên kết, hội nhập và phát triển năng động của thế giới, cũng là nơi diễn ra sự cọ xát, tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn và xuất hiện những yếu tố mới gây mất ổn định khu vực, tác động đến an ninh và mục tiêu chiến lược của Nhật Bản. Bài viết tập trung phân tích chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh Lạnh và tác động của sự điều chỉnh đó đối với quan hệ Nhật Bản - Việt Nam thời gian qua.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Tạp chí Đông Nam Á số 4 (241) năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • 06e2449c-b6fc-44b9-af70-58e35cf12917.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.