Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51351
Title: Tác động của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đến Đông Nam Á
Authors: Nguyễn Huy Hoàng
Keywords: Tác động
Chiến lược
Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Đông Nam Á
Description: Tháng 11/2017, tại Thượng đỉnh APEC 25 tại Đà Nẵng, Việt Nam,Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tầm nhìn của Mỹ về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 171ở (FOIP), với mong muốn xây dựng một khu vực mà trong đó tất cả các quốc gia đều độc lập, hùng mạnh và thịnh vượng. Trải dài từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đến bờ biển phía tây Ấn Độ, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực có kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Động thái này định hình một cam kết của Mỹ đối với khu vực và là chỉ dấu quan trọng cho thấy khu vực châu Á vẫn nhận được sự quan tâm của Mỹ dưới thời tổng thống Trump. Tầm nhìn về một FOIP được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và ba trụ cột chính, bao gồm: Cam kết an ninh và chiến lược; tầm nhìn kinh tế; quản trị. Việc thành lập FOIP có những tác động nhất định tới trật tự khu vực và quốc tế. Vì vậy, bài nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá một số tác động của Chiến lược đối với Đông Nam Á và nhận thấy rằng giống như các cấu trúc hợp tác khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á và ASEAN vẫn được cho là đóng vai trò trung tâm và quan trọng trong FOIP.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 11 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 5 (242) năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0c42dc68-4cb2-43e5-9aca-d62f32466fba.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.