Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51414
Title: Kỷ yếu Diễn đàn quốc gia lần thứ nhất với chủ đề “Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam”(Phục vụ tham khảo dự luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi
Authors: Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam
Keywords: Nông nghiệp hữu cơ
Bảo quản
Sơ chế
Sản xuất
Quy trình sản xuất
Đất trồng
Quản lý dinh dưỡng
Nông sản hữu cơ
Description: Xuất phát từ thực tiễn của sản xuất, nhằm góp với Chính phủ một số giải pháp khả thi vàhiệu quả cho phát triển nông nghiệp hữu cơ, Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức diễn đàn “Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơViệt Nam”.
Abstract: Xuất phát từ thực tiễn của sản xuất, nhằm góp với Chính phủ một số giải pháp khả thi vàhiệu quả cho phát triển nông nghiệp hữu cơ, Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức diễn đàn “Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơViệt Nam”.
Publisher: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Issue Date: 2017
Type: Kỉ yếu
Coverage: 409 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 75051310487499353577827189242114436869.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.