Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51415
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Hữu Minh
dc.date.issued2017
dc.identifier.other24524
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=24524
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/51415-
dc.descriptionXác định được hiệu quả của việc bổ sung enzyme, axit hữu cơ và bentonite vào khẩu phần đến khả năng sản xuất, phát thải nitơ, phốt pho, hydro sulfua và amoniac từ chất thải của lợn thịt từ 20 kg đến xuất chuồng.
dc.subjectChăn nuôi lợn
dc.subjectCông nghiêp
dc.subjectÔ nhiễm môi trường
dc.subjectMôi trường
dc.subjectDinh dưỡng
dc.subjectGiải pháp dinh dưỡng
dc.subjectThịt lợn
dc.subjectChăn nuôi
dc.titleNghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công nghiệp
dc.typeLuận án
dc.coverage164 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 75294295312230011993418228553880784277.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.