Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51484
Title: ASEAN inter-Parliamentary Assembly 35th genaral Assembly
Other Titles: Hội nghị liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Authors: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Keywords: Policy
Chính sách
Parliamentary
Nghị viện
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo đối thoại về tình hình và các hoạt động của Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á tại Ấn Độ
Publisher: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Issue Date: 2014-09-17
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang; pdf
Method: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Language: en
Right: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 04. India-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 153,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.